Font Size: A A A

JAPANESE
TOP INFORMATION ENTRY COURSE MAP PAST RESULTS LINK
Entry List [Group A]
Invited Athletes (Overseas)
No. name  
1 MAKAU, Patrick  
2 KWANBAI, James  
3 TSEGAY, Yemane  
4 SZOST, Henryk  
5 MESEL, Amanuel  
6 NYASANGO, Cuthbert  
7 PAULA, Paulo MISSED
8 COOLSAET, Reid  
Invited Athletes (Local)
No. name
21 KAWAUCHI, Yuki
22 BENJAMIN, Ngandu
23 ABERA, Melaku
24 ASMEROM, Yared
25 ADACHI, Tomoya
26 TAKADA, Chiharu
27 OTSUKA, Yoshiki
28 MAEDA, Kazuhiro
29 KUIRA, Paul
Pacemaker
  name
PM1 BIRMINGHAM, Collis
PM2 CHEBII, Daniel
PM3 NDIRANGU, Charles
PM4 NJUI, Cyrus
Participated (Overseas)
No. name
51 RIDLEY, David
52 PEARSON, Neil
53 BEKELE, Tariku
54 BARANOVSKYY, Dmytro
Participated (Local)
No. name
61 GITAU, Joseph
62 TAKAHASHI, Noriaki
63 YAMAGISHI, Hiroki
64 MICHAEL, Githae
65 KUROKI, Bunta
66 MAKINO, Saeki
67 SHIRAYANAGI, Tomoya
68 MATSUMOTO, Sho
69 IINUMA, Kenta
70 ISHITA, Ryo
71 MATSUI, Masaki
72 SONODA, Hayato
73 IGARASHI, Yuta
74 NAKAMURA, Takahiro
75 IMAZAKI, Fumito
76 WADA, Sohei
77 MATSUOKA, Naoki
78 HIGASHI, Toru
79 KAZAMI, Nao
80 TOBIMATSU, Yusuke
81 OGAWA, Tomohiro
82 FUJINO, Koichi
83 YODA, Takahiro
84 IWAHASHI, Toshiyuki
85 HASHIMOTO, Masashi
86 MONDE, Yasutaka
87 IWAYAMA, Kaito
88 SANJIKI, Masashi
89 MAEDA, Yosuke
90 ISHIGAKI, Hiroshi
91 YAJIMA, Hisaki
92 USHIYAMA, Junichi
93 DOBASHI, Shinya
94 ISOMURA, Shunsuke
95 KAWANO, Kenichi
96 MORI, Takaki
97 NAGAE, Takayuki
98 MORIMOTO, Koji
99 TANO, Yoshiteru
100 FUKUCHI, Hiroyuki
101 HIRAGAKIUCHI, Akihisa
102 ISHIKAWA, Yoshihiko
103 NAKAJIMA, Hiroki
104 NOMOTO, Tetsuaki
105 FUJIWARA, Satoshi
106 KANESHIGE, Masahiko
107 TASAKA, Kazuhiko
108 TAKAHASHI, Koji
109 MUTO, Kazuhiro
110 TOYONAGA, Tetsuo
111 KINNO, Hitoshi
112 KIYOMOTO, Yoshifumi
113 SUGIEDA, Shinji
 
No. name
114 TOMITA, Seishiro
115 WADA, Shun
116 OKAYAMA, Haruki
117 KOJINA, Yuki
118 INOSE, Yusuke
119 ARISHIGE, Kazuto
120 TANAKA, Katsunori
121 NOJO, Hideo
122 TAMURA, Yuki
123 SHICHIRI, Yudai
124 ARAKI, Noriyuki
125 MASUDA, Yudai
126 MIYAMURA, Kazuki
127 OSHIMA, Shin
128 FUJIWARA, Kentaro
129 IKESHIMA, Atsushi
130 KAWAI, Kenichi
131 JIGE, Shota
132 SUZUKI, Toshio
133 MORIKAWA, Tomomichi
134 ICHITSUKA, Yu
135 TATEISHI, Shinji
136 HIGASHIMOTO, Yuto
137 SAKAUE, Takateru
138 KAWASAKI, Yuya
139 SAITO, Tomoaki
140 FUKKIRI, Yohei
141 TSUJI, Tomohiro
142 NAKAYAMA, Ayumu
143 SATO, Masaaki
144 NOSAKA, Shingo
145 WADA, Koji
146 SANADA, Masayuki
147 HAGAWA, Eiichi
148 TOMURA, Koichi
149 MERA, Eisuke
150 KOISO, Shuji
151 YANAGI, Shintaro
152 NAKAMURA, Naoki
153 FUJITA, Yu
154 SAITO, Masaru
155 FUJIMORI, Yutaka
156 IMADA, Atsushi
157 SAITO, Ryo
158 YOSHIIZUMI, Wataru
159 ITO, Tatsuya
160 TAKESHITA, Tomoaki
161 NAKAHARA, Masataka
162 NAKAMURA, Takuya
163 HIRASHITA, Osamu
164 YAMANAKA, Koichiro
165 KAJIWARA, Aritaka
166 KARIUKI, John
No permission reprinting of the article photograph of publication is prohibited in www.fukuoka-marathon.com.
All contents are protected by the Japanese Copyright Act and international treaty.